Rekommendation av vaccinationer

Vaccinationer vid resa till Thailand

Kontakta alltid en vaccinationsmottagning i god tid för individuella rekommendationer!

Texten är hämtad från  Vaccinationsguiden


Obligatoriska vaccinationer Thailand

Gula febern-vaccinationen krävs om Du anländer från vissa länder i Afrika eller Sydamerika.

Rekommendation vid vistelse i Thailändsk stadsmiljö

Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B-vaccin (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet). Till vissa riskgrupper dessutom: Dukoral (ett koleravaccin).

Rekommendation vid vistelse i Thailändsk landsbygdsmiljö

Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Hepatit B-vaccin (vid frekventa eller långvariga vistelser i landet). Till vissa riskgrupper dessutom: Dukoral (ett koleravaccin).

Rekommendation vid längre tids vistelse i Thailand på landet, vid backpackabosättning, etc etc

Polio-, stelkramps- och difteri-vaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot) och hepatit B samt tyfoid, japansk encefalit och tuberkulos. Till vissa riskgrupper dessutom: Dukoral (ett koleravaccin) och rabies.

Malaria Thailand

Profylax med malariatabletter kan komma ifråga! Kontakta en vaccinationsmottagning för närmare information!

Övrigt Thailand

Mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. malaria, japansk encefalit, denguefeber och chikungunya. Om Du har mygg i Din omgivning - använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör Du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.


Barn som inte haft eller tidigare blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka ellerröda hund bör vaccineras mot dessa sjukdomar.