Försenat flyg, Rättigheter

Vet du dina rättigheter vid försenat flyg?

Som flygpassagerare inom EU har du, vid händelse av försenat flyg, rätt till service och assistans och eventuellt ekonomisk ersättning. Detta är beroende av hur lång förseningen är och hur lång flygningen skulle vara.

Här är dina rättigheter vid försenat flyg

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Dessa regler omfattar:

  • både reguljärflygningar och paketresor
  • flygningar till och från flygplatser inom EU
  • även flygningar från flygplats utanför EU till flygplats inom EU om flygbolaget är ett EU-flygbolag.
Reglerna gäller inte för passagerare som reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten. Däremot gäller de för resor genom bonusprogram och liknande.

Observera att om din resa är försenad med mer än tre timmar kan du ha rätt till ersättning, på samma sätt som om flygningen blivit inställd. 


Läs mer i artikeln "Inställt flyg".