Denguefeber

Hur vet du om du har denguefeber?


Symptom denguefeber 
Den som insjuknar i Denguefeber får hög feber, huvudvärk, ledvärk och blödningar från alla slemhinnor. Denguefeber (smittan) som är ett virus sprids via infekterade myggor.
Det finns ingen kausal behandling. Man behandlar symtomen var för sig. Om man drabbas måste man uppsöka sjukhus.


Myggor sprider denguefeber
Myggorna är mest aktiva i gryningen och några timmar på förmiddagen samt på kvällen. De trivs bra inomhus och älskar fuktiga mörka platser så som fuktiga smutsiga kläder som ligger öppet. Likaså i vattenlås i kök och badrum. Spola dessa varje dag.


Förebygg denguefeber 
Använd myggmedel och/eller lågbyxor och långa ärmar.
Prognosen är god och de flesta är återställda efter en vecka. Men sjukdomen följs nästan alltid av flera veckors trötthet och håglöshet.